Posts

اضافه شدن والیبال به فدراسیون‌های «بدسرپرست» یا هوایی تازه؟

 اعلام رسمی بازنشستگی محمدرضا داورزنی این پرسش را مطرح می‌کند که با توجه به رویدادهای پیش‌رو، این فدراسیون، به فدراسیون‌های دچار مشکل اصافه می‌شود یا هوایی تازه را تجربه خواهد کرد. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، قضیه بازنشستگی محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال، مدت‌هاست که در بین اهالی ورزش و به خصوص والیبال مطرح است و تا شب گذشته آنقدر تکراری شده بود که یک شوخی رایج با او به حساب می‌آمد. دوشنبه شب اما، نامه بازنشستگی داورزنی از وزارت ورزش با امضای برنا فیروزی توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و بدون اطلاع معاون توسعه ورزش قهرمانی زده شد. داورزنی هم گفت که از طریق رسانه‌ها از صدور حکم بازنشستگی خود با خبر شده است. در این نامه تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | تهران | سلام | سلام | سلام | سلام | سلام | سلام | سلام | نسل موزیک | م